• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

 
Стоян Михайловски

Този и други куплети от “Върви народе възродени” са променени по време на комунистическия режим у нас (1944 - 1989). По разбираеми причини - в него се говори за Бога. И нещо повече, заявява се ясно, че Бог благославя старанието да се просвещаваш и да участваш отговорно (“от длъжност неизменно воден”) в историческия ход (“световните борби”). За тази историческа мисия се загатва по-надолу в химна: “духовно покори страните, които завладя със меч!…” Отговорността на свободния и вярващ човек пред Бога беше съвършено чужда на тогавашните властници; нещо повече, тя беше опасна. А доколко се осъзнава днес?

Ето първите куплети от оригиналния текст на “Българския всеучилищен химн”: 

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
 
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
 
Безвестен беше ти, безславен!…
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!…”
 
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
 
България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет…