• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Хенри „Фриц“ Шефър е професор по химия и директор на Центъра по изчислителна и квантова химия към University of Georgia. Бил е номиниран за Нобелова награда и е третият най-цитиран химик в света. Успехът му като учен се изразява и в плодотворното му ръководство на брилянтна школа по квантова химия, в която са работили 42 студенти, 64 докторанти, 40 Postdoc специализанти, както и 44 професори, прекарали значително време там.

„Значението и радостта в моята научна работа идва в онези специални моменти, когато откривам нещо ново и си казвам: 'Така значи го е направил Бог!'. Целта ми е да разкрия малка част от Божия план.“

Х. Шефър пред U.S. News & World Report, Dec. 23, 1991

Статии от Хенри Шефър

Избрано:

Много образовани хора са на мнение, че съществува огромна вражда между науката и християнството. Нека се опитаме да поставим въпроса за връзката между наука и християнство във възможно най-широката разумна перспектива. Ще започнем с пояснението, че помиряването на науката с други интелектуални дейности не винаги е било лесно. Например в последната книга на Susan Gallagher и Roger Lundeen, “Literature”, се казва: „Понеже в новата история литературата често се оказва в опозиция на науката, то за да разберем модерните възгледи за литературата, трябва да признаем господството на науката в нашата култура. В продължение на няколко столетия учените са били тези, които са поставяли стандартите за истина в западната култура. И неоспоримата полза от тях да ни помагат в организирането, анализирането и боравенето с фактите, им придава безпрецедентна значимост в модерното общество.“