• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Роджър Пенроуз е математик и теоретичен физик, роден през 1931 в Колчестър, Есекс, Англия. Работил е както в английски, така и в американски университети. От 1973 г. е професор в Оксфорд. В сферата на математическата физика работи върху различни приложения на Общата теория на относителността. Теоремата на Пенроуз-Хокинг за сингулярностите разкрива основни характеристики на черните дупки. Най-известният му принос в математиката, ,,Мозайката на Пенроуз", слага началото на цяло ново поле за изследване, наречено ,,квазикристали". Научнопопулярната му книга ,,Новият разум на царя", издадена и на български, разглежда увлекателно и задълбочено въпроса дали е възможно създаването на изкуствен интелект.

Публикации от автора в България:

Новият разум на царя

The Emperior's New Mind

Статии от Роджър Пенроуз

Избрано:

Колко „реални“ са обектите от света на математиката? Според една гледна точка те нямат нищо общо с реалността. Математическите обекти са просто идеи. Те са умозрителни идеализации на математици, най-често мотивирани от видимия ред на някои аспекти от заобикалящия ни свят, но независимо от това те остават умозрителни идеализации. Могат ли математическите обекти да бъдат нещо друго освен произволни построения на човешкия разум? В същото време често се оказва, че тези математически идеи са свързани с необяснима реалност, която значително надхвърля границите на умозрителните анализи на който и да е отделен математик. Излиза, че човешката мисъл се насочва към някаква вечна външна истина – истина, която притежава собствена реалност и пред нас се разкриват само части от нея.