• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Арно Бакхаус е германски художник, автор на пърформанси и автор на песни – нестандартен творец. Автор е на множество афоризми с провокативен характер, някои от които Бакхаус написва на малък плакат и стои с тях по улиците.

Арно Бакхаус: Вярвам на онова, което виждам.

Надписът гласи: „Вярвам в онова, което виждам!“