• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Паул Тилих (1886–1965) е един от най-изтъкнатите протестантски богослови и философи на ХХ век. Учи в университетите на Берлин, Хале и Бреслау. През 20-те години на ХХ век е професор по богословие в Марбург, Дрезден и Лайпциг и професор по философия във Франкфурт. След идването на нацистите на власт през 1933 г. емигрира в САЩ, където живее до смъртта си и написва своите най-известни трудове. Преподава в университетите на Ню Йорк и Харвард.

Статии от Паул Тилих

Избрано:

Ако мислено отделим понятието „религия“ от спазването на Божиите заповеди, то може да се каже, че религията е състояние на изключителна заинтересованост от това, което е и трябва да бъде наш пределен интерес. Тогава вярата е състояние, при което човек е завладян от пределен интерес, а Бог е името, което обозначава съдържанието на този интерес. Такова понятие за религия има малко общо с определението й като вяра в съществуването на висше битие, наречено Бог, а също с теоретичните и практически последствия от подобна вяра. Тук предлагаме едно екзистенциално, а не теоретично разбиране за религията.