• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Осуалд Чеймбърс е протестантски проповедник и библейски учител, представител на Движението за святост (Holyness movement). Мисионер в Япония (1906) и основател на Bible Training College (1911) в Лондон, обучаващ мисионери. През Първата световна война служи в Египет като капелан от Християнската асоциация на младите мъже (YMCA). Умира след операция, от остър белодробен кръвоизлив.