• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Гилбърт Кийт Честъртън (1874–1936) е роден в Лондон. Започнал кариерата си като поет и журналист, той е бил един от малкото английски журналисти, които активно се изказват срещу англо-бурската война. Впоследствие се обръща към прозата и блестящо усвоява най-различни жанрове – от детективски (разказите му за отец Браун са безспорна класика в жанра) до белетризирани биографии. Романите му “The Man who was Thursday” и “The Napoleon of Notting Hill” се отличават със сюжетна занимателност, ексцентричност и парадоксалност на мисленето. Освен това Честъртън се проявява като религиозен мислител – справедливо наречен от съвременниците си „апостол на здравия разум“. Честъртън е духовният предшественик на автори като К. С. Луис и Толкин.

Статии от Г. К. Честъртън

Загадките на евангелието 22 декември, 2009
Богът в пещерата 22 декември, 2009
Професорите и праисторическият човек 30 октомври, 2009
Лудият 4 февруари, 2006

Избрано:

Въобще не е лесно да погледнем на Новия завет като на нов. Въобще не е лесно да осмислим Благата вест като току-що получена вест. За добро или зло, познатото ни изпълва с предположения и асоциации и никой представител на нашата цивилизация, каквото и да мисли за религията, не може да прочете Новия завет наистина така, сякаш никога преди не е чувал за него. Естествено, при всички случаи е крайно неисторично да се твърди, че Новият завет е паднал, спретнато подвързан, направо от небето. Той е един подбор, направен от авторитетите на Църквата измежду масата ранна християнска литература. Като оставим настрана подобни въпроси обаче, съществува и психологическата трудност да почувстваме Новия завет като нов. Трудно е психологически да се възприемат тези добре познати слова просто такива, каквито са, без да се преминава отвъд онова, което те собствено означават.