• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

Гроздан Стоевски

снимка на Гроздан Стоевски

В блога на Гроздан Стоевски

Актуален коментар

Втората свещ на Адвента се нарича Витлеемска свещ. Тя представя идването на тази земя на Исус, Синът Божий, роден от Дева Мария, и символизира приготовлението за раждането на Младенеца Христос.

На втората неделя на очакването се чете текстът от Евангелието от Марк, 1 глава:

Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син; както е писано в Книгата на пророк Исая:

Разпространи съдържание