• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Х

Ч

Ю

Данаил Игнатов е пастир на Първа Евангелска съборна църква в София от 2006 до 2016 г. От 2003 до 2015 г. е предсе