• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Лий Стробъл, магистър по право от Йейлския университет, e следвал журналистика в Университета в Мисури и е работил като редактор по правните въпроси на Chicago Tribune. Носител на множество награди, между които най-престижното отличие на щата Илинойс за разследваща журналистика и журналистика в полза на обществото. Пътят му от атеизма към християнството е описан в книгите Случаят Христос (изд. Нов човек, 2003) и The Case for Faith. Автор е още на The Case for a Creator, God's Outrageous Claims и What Jesus Would Say. Книгата му Reckless Homicide се е използвала като допълнително четиво в няколко факултета по право. Понастоящем Лий води предаването Faith Under Fire по телевизионния канал PAX.

Избрано:

Лий Стробъл 22 декември 2009

Когато държа Библията в ръце, аз всъщност държа преписи на древни исторически документи. Оригиналните биографии на Исус – Матей, Марк, Лука и Йоан – и всички други книги на Стария и Новия Завет отдавна са станали на прах. Така че как мога да съм сигурен, че съвременните версии – краен продукт на безброй преписи през вековете, имат някаква прилика с това, което авторите отначало са написали? Откъде мога да узная дали тези четири биографии предават цялата истина? Как бих могъл да съм уверен, че църковната политика не е потъпкала биографии на Исус, които са били също така точни като четирите, включени в Новия завет, и които биха хвърлили важна нова светлина върху делата на предизвикалия толкова дискусии дърводелец от Назарет? Два въпроса – дали биографиите на Исус са достигнали до нас непокътнати и дали други също толкова точни биографии, които може да са били отхвърлени от Църквата – заслужаваха внимателно разглеждане. Отлетях до Нюарк и наех кола до Принстън, за да посетя д‑р Мецгър.