• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Леонид Александрович Успенски е френски иконописец с руски произход и преподавател по иконознание, учен, изследвал иконата на богословско, историческо и археологическо равнище. Автор е на множество трудове, най-ярки от които са „Значението на иконите“ и „Богословието на иконата“. С цялостното си творчество Л. Успенски изпъква като един от най-влиятелните изследователи на иконографията на XX век.

Роден през 1902 г. в с. Голая Снова (Воронежка губерния), Русия в семейство на земевладелец, Леонид Успенски от детство обича да рисува. След като завършва гимназия става войник в Червената армия и участва в Гражданската война в Русия. След време е евакуиран в Галиполи, Одринско и работи като миньор в България (до 1926 година).

През 1926 г. Успенски заминава за Франция и няколко години работи в доменни пещи и в завод. С припечеленото се записва да изучава живопис през 1929 г. в току-що основаната от руската емигрантка Татяна Львовна Сухотина-Толстой Руска художествена академия. Само година по-късно академията е закрита поради недостиг на средства, но студентите продължават да общуват и да рисуват заедно. Успенски продължава обучението си при Милиоти и Сомов.

На сбирките на бившите състуденти от академията Л. Успенски се запознава с Георги Круг — мистик, иконописец и пианист, който през 1948 г. приема монашески постриг и остава известен с монашеското си име Григорий Круг. Двамата бързо се сприятеляват и често посещават Лувъра. Успенски е очарован първоначално от египетското изкуство, а след това — и от романското. Под влияние на приятеля си, през 1934 г. Успенски се включва в сбирките на Общество „Икона“ и скоро прави първи крачки в иконописта под ръководството на П. А. Федоров. Заедно с Григорий Круг Успенски участва в изписването на храма „Св. Три Светители“ в Париж.

От 1944 г. Леонид Успенски започва да преподава иконопис в Богословския институт „Св. Дионисий“, основан от Свето-Фотиевското братство, към което се бил приобщил в средата на 30-те години.

От 1954 г. до 1960 г. преподава иконознание (като богословска дисциплина) в Богословско-пастирските курсове при Западно-Европейскита екзархия на Московския Патриархат в Париж, в Свети-Сергиевския православен институт и в Ленинградската духовна академия.

Леонид Успенски почива на 11 декември 1987 година в Париж.

Статии от Леонид Успенски

Избрано:

Иконописното Предание на Църквата благоговейно и строго пази историческата вярност при изобразяването на Христос, на светците и на библейските събития. Само следването на конкретната историческа фактология в иконата прави възможно личното ни общение с изобразеното лице в благодатта на Светия Дух. Св. патриарх Тарасий пише на императора и императрицата: „Понеже Христос стана съвършен човек, всячески трябва да се приемат честните Му икони, при условие, че са нарисувани с историческа точност, в съгласие с евангелския разказ“. Затова всяка характерна черта на светците трябва грижливо да се съхранява; и само тази вярност към историческата истина придава на иконографията на светците непоклатима устойчивост. Всъщност не става въпрос само да се предаде образа, осветен от преданието, а преди всичко да се съхрани живата и непосредствена връзка с личността, която иконата изобразява.