• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Н. Т. Райт

Nicholas Thomas Wright

Н. Т. Райт е един от во­де­щи­те бо­го­сло­ви в све­то­вен ма­щаб и бивш епис­коп на Дъ­рам към Ан­г­ли­кан­с­ка­та цър­к­ва. По­на­сто­я­щем е про­фе­сор в Уни­вер­си­те­та Сейнт Ан­д­рюс в Шот­лан­дия. Преподавал е Нов завет също така в университетите Кеймбридж, Макгил и Оксфорд. Той е автор на много книги и публикации, сред които има както задълбочени академични библейски изследвания, така и много книги, написани на популярен език. Автор е също така на текстовете на музикалните произведения от Пол Спайсър, Easter Oratorio и Advent Oratorio.

Н. Т. Райт е роден в град Морпет, графство Нортъмберланд, Великобритания, през 1948 г. Женен е и има четири деца.

Мисли на седмицата от Н. Т. Райт

Избрано:

Исус днес

Под ново управление: Великден и след това - част 4

Н. Т. Райт 4 юни 2017

Исус вчера, Исус утре. А Исус днес? Пропуснахме (умишлено) едно друго съществено явление, което в Новия Завет допълва историята на Исус. Възкресението разкрива Исус като прототипът на новото творение. Възнесението разкрива Исус като владетелят всред новото творение, което помита старото. Второто пришествие разкрива Исус като идещият Цар и Съдия, Който ще преобрази цялото творение. А между Възкресението и Възнесението, от една страна, и Възкресението и Второто пришествие, от друга, Исус праща Светия Дух, собствения Си Дух, в живота на последователите Си, така че Той самият пребъдва осезаемо с и в тях, като ги направлява и води, а преди всичко ги прави способни да свидетелстват за Него като за истинския Цар на света и да превърнат в реалност Неговата суверенна власт.